среда, 11 мая 2016 г.

modul 2

Təlimin 2-ci günü lahiye işi haqqında məlumat aldıq,qruplara bölünüb qrup ilə bizə verilən tapşırıq üzrə işlədik.

Комментариев нет:

Отправить комментарий