среда, 18 мая 2016 г.

modul 6

Biz bu gün Müəllimin təqdimatı ilı bağlı məlumatlandıq.PowerPointdə təqdimatın hazırlanması ilə məşğul olduq.Burada  slayd yaratdıq. Bu slaydlarda layihəmizin adı, Təməl sualı, mövzu sualları, göruləcək işlərimiz, qruplarımızın adları və onların görəcəyi işlər və mənbələr öz əksini tapmışdır.

Комментариев нет:

Отправить комментарий