понедельник, 16 мая 2016 г.

modul 5

Secdiyimiz mövzu əsasında qurduğumuz təməl ,mövzu və məzmun suallarini rehberlerimizə təqdim etdik.Müzakirə geniş keçirildi çünki suallarin əhəmiyyəti böyükdür: layihə sual əsasında qurulur və mövzunu tədqiqata istiqamətləndirir.Hazir olan suallari planlar qovluğunda qeyd etdik.Layihənin əsas mərhələlərindən biri də qiymətləndirmədir.Qiymətləndirmə layihənin əvvəlində,icrası zamanı və sonunda aparılır.Layihənin əvvəlində dioqnastik qiymətləndirmə ona görə aparılır ki,şagirdlərin bilik səviyyəsinin müəyyən edilməsi və layihənin mürəkkəbilk səviyyəsini müəyyən etmək vacibdirır. .Qiymətləndirmə cədvəlini mövzunun öyrənilməsi qovluğunda qeyd etdik.Məqsəd;layihədə tətbiq olunan üsul və alətləri müəyyən etmək oldu.Sonra mövzuyla bağlı BİBÖ və klastr hazırlayıb tədris materialları qovluğu cədvəllər bölməsində yerləşdirdik.

Комментариев нет:

Отправить комментарий